FAIL (the browser should render some flash content, not this).

Budowa rynku pojazdów elektrycznych, infrastruktury ich ładowania

– podstawą bezpieczeństwa energetycznego


 
 

Agencja Rozwoju Regionalnego MARR S.A. zaprasza wszystkich Członków powiązania kooperacyjnego KLASTER GREEN CARS do wykorzystania produktów projektu "Budowa rynku pojazdów elektrycznych, infrastruktury ich ładowania podstawą bezpieczeństwa energetycznego".

LISTA UDOSTĘPNIONYCH PRODUKTÓW PROJEKTU:

1. Samochody z napędem elektrycznym:
a. Aixam Mega eCity - 5 szt.
b. MyCar - 4 szt.
c. Fiat Panda - 4 szt.
2. Dokumentacja projektowa prototypu samochodu z napędem elektrycznym oraz wykonany, jeżdżący prototyp samochodu z napędem elektrycznym.
3. Dokumentacja projektowa prototypu roweru górskiego MTB z napędem elektrycznym oraz wykonany, jeżdżący prototyp roweru górskiego MTB z napędem elektrycznym.
4. Dokumentacja projektowa prototypu lekkiego pojazdu osobowo-towarowego z napędem elektrycznym oraz wykonany, jeżdżący prototyp lekkiego pojazdu osobowo-towarowego z napędem elektrycznym.
5. Dokumentacja projektowa prototypu trzykołowego roweru z napędem elektrycznym oraz wykonany, jeżdżący prototyp trzykołowego roweru z napędem elektrycznym.
6. Dokumentacja projektowa prototypu rowero-wózka z napędem elektrycznym oraz wykonany, jeżdżący prototyp rowero-wózka z napędem elektrycznym.
7. Dokumentacja projektowa prototypu lekkiego pojazdu towarowego z napędem elektrycznym oraz wykonany, jeżdżący prototyp lekkiego pojazdu towarowego z napędem elektrycznym.
8. Dokumentacja instalacji mikroelektrowni wiatrowo-słonecznej.
9. Infrastruktura ładowania samochodów elektrycznych: 68 publicznych punktów ładowania zlokalizowanych w miastach: Gdańsk, Katowice, Kraków, Mielec, Warszawa oraz 20 garażowych punktów ładowania.
10. Lekkie pojazdy z napędem elektrycznym:
a. Skuter z napędem elektrycznym Govecs !S2.4 - 3 szt.
b. Pojazd trójśladowy z napędem elektrycznym Trikke uPT Pon-e 48v - 2 szt.
11. Mikroelektrownie wiatrowe Windtronics - 5 szt.
12. Wyposażenie warsztatu serwisowego do obsługi samochodów z napędem elektrycznym.
13. Internetowa Platforma Business To Business (B2B)

Członkowie powiązania kooperacyjnego KLASTER GREEN CARS, którzy korzystają z udostępnionych produktów otrzymują zaświadczenie o udzieleniu pomocy de minimis ponosząc jedynie symboliczny, miesięczny koszt w wysokości od 1 do 20 zł.

Szczegółowa lista udostępnionych produktów projektu oraz wykaz miesięcznych kosztów wraz z udzielaną pomocą de minimis są poniżej zamieszczone do pobrania.

Lista udostępnionych produktów - plik do pobrania

Wykaz miesięcznych kosztów - plik do pobrania


List Intencyjny - plik do pobrania

Regulamin - plik do pobrania

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - plik do pobrania

Oświadczenie o wielkości pomocy de minimis - plik do pobrania

Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis - plik do pobrania

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów udziału w projekcie - plik do pobrania

Karta oceny merytorycznej - plik do pobrania

Umowa udostępnienia - plik do pobrania

Umowa na udostępnienie środków trwałych - plik do pobrania

Bliższe informacje w Biurze Projektu

Agencja Rozwoju Regionalnego MARR S.A.
Ul. Wolności 164, 39-300 Mielec
Tel. 17 788 18 52; 17 788 18 51; 17 788 18 58