FAIL (the browser should render some flash content, not this).

Budowa rynku pojazdów elektrycznych, infrastruktury ich ładowania

– podstawą bezpieczeństwa energetycznego


 Agencja Rozwoju Regionalnego „MARR” S.A. zaprasza
przedsiębiorców, instytucje, uczelnie i stowarzyszenia do przystąpienia do Konsorcjum Klaster Green Cars.

Uczestnictwo w Konsorcjum nic nie kosztuje i daje możliwość korzystania z produktów projektu „Budowa rynku pojazdów elektrycznych, infrastruktury ich ładowania – podstawą bezpieczeństwa energetycznego” przedstawionych w zakładce „OFERTA”.

 Procedura przystępowania do Konsorcjum Klaster Green Cars prowadzona przez Agencję Rozwoju Regionalnego „MARR” S.A. wyłącznie w celu wykonania projektu* „Budowa rynku pojazdów elektrycznych, infrastruktury ich ładowania – podstawą bezpieczeństwa energetycznego”:

1.     Pobranie zamieszczonej poniżej „Deklaracji przystąpienia do Konsorcjum Klaster Green Cars wraz z umową Konsorcjum”
        oraz „Oświadczenia o spełnianiu kryteriów MŚP”.
2.     Wydrukowanie, wypełnienie i podpisanie deklaracji i oświadczenia z parafowaniem wszystkich stron.
        UWAGA: Podmioty nie będące przedsiębiorcami wypełniają „Oświadczenie o spełnianiu kryteriów MŚP”
                        dopisując w nagłówku swój status.

3.     Oryginał deklaracji oraz oświadczenia, wraz z aktualnym (z datą wydania nie późniejszą niż 3 miesiące wstecz od dnia składania deklaracji):
        odpisem z KRS lub zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej należy przesłać na adres siedziby Koordynatora Projektu:
        Agencja Rozwoju Regionalnego MARR S.A. ul. Chopina 18, 39-300 Mielec.
4.     Koordynator Projektu w terminie 3 dni od daty wpływu dokumentów powiadamia przystępującego e-mailem
        lub faxem o przyjęciu/odmowie lub konieczności uzupełnienia dokumentów.
5.     Po otrzymaniu powiadomienia o przyjęciu, przystępujący składa komplet wypełnionych dokumentów o korzystanie z produktów projektu
        (szczegóły w zakładce „OFERTA”).

* Procedura dotyczy wyłącznie przystępowania do Konsorcjum w celu zagospodarowania produktów projektu, umożliwiając przystępującemu ubieganie się o korzystanie z tych produktów.

Deklaracja przystąpienia do Konsorcjum Klaster Green Cars wraz z umową Konsorcjum - plik do pobrania
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów MŚP - plik do pobrania

Uczestnicy Projektu to przedsiębiorcy oraz inne podmioty należące do Konsorcjum Klaster Green Cars.

Konsorcjum Klaster Green Cars to powiązanie kooperacyjne grupujące niezależnych przedsiębiorców oraz organizacji badawczych i instytucji otoczenia biznesu, prowadzących działalność innowacyjną w dziedzinie energii odnawialnej i pojazdów napędzanych energią elektryczną.
Powiązanie kooperacyjne ma charakter otwarty i umożliwia wstępowanie do powiązania nowych podmiotów.
Podjęte w ramach projektu działania mają stymulować zrzeszonych w powiązaniu przedsiębiorców do realizacji a potem kontynuacji innowacyjnych przedsięwzięć.

Członkowie powiązania kooperacyjnego Konsorcjum Klaster Green Cars (stan na 31 grudnia 2011 r.):

1. Agencja Rozwoju Regionalnego MARR S.A. - Mielec
2. Stowarzyszenie Elektryków Polskich - Warszawa
3. Fundacja Polska - Europa - Polonia - Warszawa
4. Electric Cars Sp. z o. o. - Warszawa
5. Europejska Korporacja Inwestycyjna - Warszawa
6. Eki Cars Sp. z o.o. - Warszawa
7. Usługi Elektromechaniczne Zbigniew Kopeć - Gdańsk
8. Venakon Ryszard Skrocki - Warszawa
9. Velokraft Kamil Manecki - Zielonki k/Krakowa
10. ELTE GPS Sp. z o.o. - Kraków
11. Instytut Elektrotechniki - Warszawa
12. Urządzenia i Systemy Zasilające PowerSys - Gdańsk
13. Ekonapędy Anna Walasek - Mysiadło
14. Leopard Automobile-Mielec Sp. z o.o. - Mielec
15. Assisto Kancelaria Doradztwa Gospodarczego Sp. z o.o. - Mielec
16. MP-Consulting i Partnerzy s.c - Warszawa
17. Branżowy Ośrodek Badawczo - Rozwojowy Maszyn Elektrycznych KOMEL - Katowice
18. CASITI Sp. z o.o. - Warszawa
19. AS Motors Sp. z o.o. - Warszawa
20. MBC Zakład Elektroniki Profesjonalnej Marek Bojarski - Latchorzew
21. Keratronik Sp. z o.o. - Warszawa
22. MERA Błonie Systemy Sp. z o.o. - Błonie
23. MKT Serwis Maziarz Sp. j. - Wola Mielecka

Więcej informacji można uzyskać pod nr telefonu: 17 788 18 52 lub e-mail: grazyna_gajek@marr.com.pl


do góry