FAIL (the browser should render some flash content, not this).

Budowa rynku pojazdów elektrycznych, infrastruktury ich ładowania

– podstawą bezpieczeństwa energetycznego


 


Cel ProjektuBezpośrednim celem projektu jest zainicjowanie rozwoju rynku pojazdów elektrycznych w Polsce oraz rozwój energetyki rozproszonej wykorzystującej odnawialne źródła energii. Realizacja tego projektu przyczyni się do zwiększenia niezależności energetycznej Polski, oraz poprawy dbałości o stan środowiska naturalnego. Aby to osiągnąć planuje się zbudować zaplecze organizacyjne, które wzmacniając powiązania kooperacyjne miedzy licznymi firmami pracującymi w tym sektorze pomoże w budowaniu elektrycznych pojazdów oraz przydomowych i przyzakładowych mikroelektrowni, które wytwarzając tani prąd elektryczny będą silnymi stymulatorami zachęcającymi do zakupu i eksploatacji tego typu pojazdów.
Projekt jest wkroczeniem na nowy rynek. Gromadzone w trakcie jego realizacji informacje naukowo-techniczne, handlowe, wyniki pomiarów, testów, know-how, będą stanowić dla uczestników największą wartość, pogłębiającą istniejące i tworzącą nowe powiązania kooperacyjne. Dlatego istotą projektu jest zdobywanie i upowszechnianie wśród uczestników nowej wiedzy pozyskanej ze współpracy w testowaniu i wdrażaniu technologii.
Zadaniem projektu jest opracowanie nowych technologii i rozwiązań takich jak:

- platforma wsparcia powiązań kooperacyjnych i inwestycji w sektorze motoryzacyjnym, energetyki odnawialnej i innych

- system baz wiedzy z zakresu pojazdów elektrycznych i energetyki ze źródeł odnawialnych

- wielofunkcyjny, miejski samochód elektryczny

- system zdalnego monitorowania pojazdów

- lekkie pojazdy elektryczne jedno i dwu śladowe

- wzorcowy serwis pojazdów elektrycznych

- model i testowe wdrożenie miejskiego systemu ładowania pojazdów elektrycznych

- prototypy przydomowych i przyzakładowych mikroelektrowni

do góry