FAIL (the browser should render some flash content, not this).

Budowa rynku pojazdów elektrycznych, infrastruktury ich ładowania

– podstawą bezpieczeństwa energetycznego

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Działanie 5.1 Dyfuzja Innowacji


 


AktualnościZgodnie z zapisami umowy z dnia 29.12.2008 r zawartej pomiędzy Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości w Warszawie a Agencją Rozwoju Regionalnego MARR S.A. realizujemy projekt w ramach Priorytetu V Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka – Dyfuzja innowacji, działanie 5.1 "Wspieranie rozwoju powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Celem działania jest wzmocnienie pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw poprzez wsparcie rozwoju powiązań pomiędzy przedsiębiorstwami oraz pomiędzy przedsiębiorstwami a instytucjami otoczenia biznesu, w tym jednostkami naukowymi.

Realizowany projekt o łącznej wartości 19 314 226 PLN skupiony jest wokół produkcji samochodu elektrycznego, pojazdów użytkowych oraz infrastruktury ich ładowania i jest odpowiedzią na zagrożenia bezpieczeństwa energetycznego kraju i pojawiające się zawirowania na światowych rynkach ropy.04 listopada 2011 r.


Agencja Rozwoju Regionalnego MARR S.A. przedstawia drugą partię Środków trwałych oraz Dokumentacji przeznaczonych do udostępnienia Członkom Konsorcjum Klaster GREEN CARS. Wszystkich chętnych zapraszamy do składania Listów Intencyjnych do Biura Projektu. Więcej informacji w zakładce "Oferta".


Dokumentacja Projektowa oraz Prototyp Lekkiego pojazdu z napędem elektrycznym – Rower Górski MTB
Dokumentacja Projektowa oraz Prototyp Lekkiego pojazdu z napędem elektrycznym – Lekki pojazd osobowo-towarowy (typu Riksza)
Dokumentacja projektowa prototypu mikroelektrowni wiatrowej
Lekki pojazd z napędem elektrycznym – Skuter (3 szt.)

14 pażdziernika 2011 r.


Agencja Rozwoju Regionalnego MARR S.A. przedstawia pierwszą partię Środków trwałych oraz Dokumentacji przeznaczonych do udostępnienia Członkom Konsorcjum Klaster GREEN CARS. Wszystkich chętnych zapraszamy do składania Listów Intencyjnych do Biura Projektu. Więcej informacji w zakładce "Oferta".

Lista Produktów Projektu:


1. Prototyp pojazdu z napędem elektrycznym

2. Dokumentacja Projektowa Prototypu samochodu elektrycznego

a) 2.1 Dokumentacja wizji funkcjonalnej (SE)

b) 2.2 Dokumentacja wizji stylistycznej (SE)

c) 2.3 Dokumentacja opracowania elementów wnętrza kabiny pojazdu (SE)

d) 2.4 Dokumentacja opracowania elementów zewnętrznych (SE)

e) 2.5 Dokumentacja opracowania ramy i zawieszenia (SE)

f) 2.6 Dokumentacja opracowania układu kierowniczego (SE)

g) 2.7 Dokumentacja opracowania układu hamulcowego (SE)

h) 2.8 Dokumentacja opracowania układu napędowego (SE)

i) 2.9 Dokumentacja opracowania algorytmów sterowania napędem (SE)

j) 2.10 Dokumentacja opracowania metod sterowania napędem (SE)

k) 2.11 Dokumentacja opracowania obliczeń wytrzymałościowych MES (SE)

3. Dokumentacja Projektowa oraz Prototyp Lekkiego pojazdu z napędem elektrycznym – Trzykołowy rower z napędem elektrycznym

4. Dokumentacja Projektowa oraz Prototyp Lekkiego pojazdu z napędem elektrycznym – Rowero-wózek z napędem elektrycznym

5. Dokumentacja Projektowa oraz Prototyp Lekkiego pojazdu z napędem elektrycznym – Innowacyjny lekki pojazd z napędem elektrycznym

6. Lekki pojazd z napędem elektrycznym – TRIKKE (2 sz.)

7. Wyposażenie warsztatu

26 lipca 2011 r.


W zakładce "Przetargi" zamieszczono przetarg na "Dostawę lekkich pojazdów z napędem elektrycznym".

08 lipca 2011 r.


Wszystkich Członków KLASTRA GREEN CARS zainteresowanych korzystaniem z Produktów Projektu "Budowa rynku pojazdów elektrycznych, infrastruktury ich ładowania podstawą bezpieczeństwa energetycznego", zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą w ramach pomocy de minimis. Więcej informacji w zakładce OFERTA.

07 lipca 2011 r.


Agencja Rozwoju Regionalnego MARR S.A. zaprasza wszystkich przedsiębiorców zainteresowanych przystąpieniem do powiązania kooperacyjnego KLASTER GREEN CARS do zapoznania się z procedurą przyjmowania nowych członków. Więcej informacji w zakładce UCZESTNICY.

06 czerwca 2011 r.


W zakładce "Przetargi" zamieszczono przetarg na "Dostawę wyposażenia warsztatu serwisowego samochodów z napędem elektrycznym"

07 września 2010 r.


Postępy w realizacji projektu


Postępy - plik do pobrania
09 lipca 2010 r.


W zakładce Przetargi zamieszczono informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zamówień publicznych na budowę lekkich pojazdów z napędem elektrycznym.
09 kwietnia 2010 r.

Miło nam poinformować że Agencja Rozwoju Regionalnego MARR S.A. została laureatem organizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości konkursu/ rankingu firm "Innowacyjny projekt" oraz "Efektywny przedsiębiorca/firma".
Realizowany przez nas w ramach działania 5.1 PO IG projekt "Budowa rynku pojazdów elektrycznych infrastruktury ich ładowania, podstawą bezpieczeństwa energetycznego" zdobył pierwsze miejsce w kategorii "Innowacyjny projekt".

Celem konkursu jest popularyzacja nowoczesnych i innowacyjnych rozwiązań w biznesie poprzez promowanie projektów, które otrzymały za pośrednictwem PARP w ramach obecnej perspektywy finansowej dofinansowanie na projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, a także popularyzacja przedsiębiorstw/firm, które w najbardziej efektywny sposób skorzystały z udzielonego wsparcia finansowego w ramach poprzedniej oraz obecnej perspektywy finansowej (2004-2006 i 2007-2013).
17 lutego 2010 r.

W zakładce "Przetargi" zamieszczono wyjaśnienia do SIWZ do przetargu na "Zaprojektowanie, budowa i dostawa prototypów lekkich pojazdów elektrycznych"

03 lutego 2010 r.


W zakładce "Przetargi" zamieszczono przetarg na "Zaprojektowanie, budowa i dostawa prototypów lekkich pojazdów elektrycznych"
20 stycznia 2010 r.

Informacja o realizacji projektu w 2009 roku

Minął pierwszy rok realizacji projektu „Budowa rynku pojazdów elektrycznych, infrastruktury ich ładowania - podstawą bezpieczeństwa energetycznego” i przedstawiamy pierwsze efekty jego realizacji.
Od stycznia 2009r. pracuje biuro koordynatora projektu, w którym prowadzone są działania związane z zarządzaniem projektem. Biuro ma swoją siedzibę w Agencji Rozwoju Regionalnego „MARR” S.A. w Mielcu przy ul. Chopina 18.
Biuro koordynatora projektu opracowało założenia techniczne dla poszczególnych działań, ogłosiło i rozstrzygnęło postępowania przetargowe oraz wyłoniło wykonawców dla poszczególnych zadań projektu.
Dla zadań, na które zawarto umowy, biuro koordynatora projektu prowadzi stały monitoring, współpracując przy tym z zespołem ekspertów reprezentujących przemysł i środowisko naukowe w branży elektrycznej, elektronicznej , energetycznej, informatycznej i mechanicznej.
Obecnie trwają prace przy sporządzaniu założeń technicznych do następnych postępowań, które będą ogłaszane w 2010 roku.

W chwili obecnej realizacja projektu odbywa się w pięciu miastach w Polsce. Terminale ładowania pojazdów elektrycznych rozlokowane są w Warszawie, Gdańsku, Krakowie, Katowicach i Mielcu. Dobiegają końca prace związane z odbiorem pierwszych 30 terminali. Zamówienie to realizuje konsorcjum firm: Instytut Elektrotechniki z siedzibą w Warszawie oraz Green Stream Polska Sp. z o.o. również z Warszawy.

W styczniu 2010r. pojawi się pierwsza partia 5 elektrycznych samochodów testowych. W skład konsorcjum, które ma za zadanie dostarczyć nowe samochody elektryczne, oraz wykonać konwersję 6 sztuk pojazdów spalinowych na pojazdy elektryczne wchodzą:

· Akademia Morska w Gdyni
· Branżowy Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn Elektrycznych KOMEL w Katowicach
· Green Stream Polska Sp. z o.o. w Warszawie
· MELEX A&D Tyszkiewicz Spółka Jawna w Warszawie

W grudniu dokonano odbioru Stacji Monitorowania Pojazdów, która ma swa lokalizację w Warszawie. Wykonawcą tego zamówienia jest Green Stream Polska Sp. z o.o. oraz ELTE GPS Sp. z o.o. z Krakowa, która opracowała oprogramowanie pod potrzeby projektu testowania samochodów elektrycznych i infrastruktury ich ładowania.

Opisane wyżej trzy działania są ze sobą połączone, a ich realizacja ma wpływ prawidłowy przebieg przewidzianego na okres 1,5 roku projektu testów funkcjonowania budowanej infrastruktury wraz z eksploatacją zestawu 20-tu samochodów elektrycznych.

Efekty kolejnych działań będziemy prezentować na bieżąco na utworzonym specjalnie do tego celu portalu, który mieści się pod adresem www.greenstream.info.pl. Utworzenie portalu pod nazwą Green Stream Platforma Wiedzy i Wsparcia stanowi również jedno z działań projektu, którego pierwszy etap właśnie zakończno, a jego realizatorem jest konsorcjum:

· ECO-PRIME Sp. z o.o. w Warszawie
· Instytut Elektrotechniki w Warszawie,
· eGmina, Infrastruktura, Energetyka Sp. z o.o. w Gliwicach

Platforma ta stanowić ma w założeniach systemem współpracy, wsparcia i gromadzenia wiedzy z zakresu rozwoju rynku samochodów elektrycznych, infrastruktury ich ładowania i produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. System powinien również ułatwiać realizację inwestycji kojarzących mikroelektrownie (OZE) z systemami magazynowania energii i ładowania pojazdów elektrycznych.
Zadaniem platformy będzie także koordynacja i kojarzenie ze sobą partnerów biznesowych do realizacji inwestycji w obszarze szeroko pojętej branży pojazdów. elektrycznych, rozproszonych źródeł wytwarzania energii elektrycznej oraz wspieranie ich wiedzą i doświadczeniem. Moduł forum dyskusyjnego dostępny jest do przeglądania dla wszystkich użytkowników, natomiast moduł B2B umożliwia zarejestrowanym członkom komunikację, prezentację własnych wizytówek biznesowych i składanie ofert.

Kolejnym działaniem, w którym rozliczono już pierwszy etap realizacji jest zaprojektowanie, budowa i dostawa prototypu samochodu elektrycznego. Zadanie realizowane jest przez konsorcjum:

· Car Technology Production Sp. z o.o. w Krakowie
· Car Technology GmbH w Kolonii
· Instytut Elektrotechniki w Warszawie
· Assisto Kancelaria Doradztwa Gospodarczego Sp. z o.o. w Mielcu

Zespół konstruktorów zakończył już prace związane z opracowaniem wizji stylistycznej i funkcjonalnej samochodu elektrycznego. Na końcowym etapie są już prace związane z opracowaniem układu kierowniczego, a w wysokim stopniu zaawansowane są prace przy opracowywaniu ramy i zawieszenia samochodu oraz jego elementów wewnętrznych.

W październiku ogłosiliśmy przetarg na zaprojektowanie, budowę i dostawę prototypu mikroelektrowni . W wyniku przetargu wyłoniono wykonawcę, którym jest konsorcjum:

· EKO-ENERGETYKA Zachód Bartosz Kubik, Maciej Wojeński, s.c., w Zielonej Górze
· Uniwersytet Zielonogórski w Zielonej Górze
· Eco Solar Dorota Półtorak w Warszawie

Przedmiotem zamówienia jest prototyp mikroelektrowni służącej do przetworzenia energii wiatr - słońce w energię elektryczną potrzebną do ładowania zasobnika energii samochodu elektrycznego. Dodatkowym wymaganiem jest, aby zespół mikroelektrowni mógł być wykorzystany, jako mała elektrownia przydomowa, która pozwoli na zasilenie odbiorników podłączonych do domowej sieci elektrycznej.
W chwili obecnej trwa realizacja tego zamówienia, a testowanie prototypu przewidziane jest na czerwiec bieżącego roku.

Realizacja wszystkich prac przewidzianych na rok 2009 przebiegała bez większych zakłóceń i zgodnie z założoną koncepcją realizacji całego projektu.

W roku 2010 mamy do zrealizowania jeszcze cztery nowe tematy, ale przede wszystkim skupimy się na testowaniu tworzonej infrastruktury, aby udostępnić ją, jak również efekty prowadzonych prac badawczych, członkom powiązania kooperacyjnego - Konsorcjum Klaster Green Stream.

Opracowanie:
Grażyna Gajek
Kierownik Projektu
10 listopada 2009 r.

W zakładce "Przetargi" zamieszczono do pobrania informację o wyborze najkorzystniejszej oferty dla postępowania:
ZP/MARR/09/2009 na "Zaprojektowanie, budowę i dostawę prototypu mikroelektrowni"19 pażdziernika 2009 r.

W zakładce "Przetargi" zamieszczono wyjaśnienia do SIWZ do przetargu na "Zaprojektowanie, budowę i dostawę prototypu mikroelektrowni" nr ZP/MARR/09/2009
16 pażdziernika 2009 r.


W zakładce "Przetargi" zamieszczono wyjaśnienia do SIWZ do przetargu na "Zaprojektowanie, budowę i dostawę prototypu mikroelektrowni" nr ZP/MARR/09/2009
01 pażdziernika 2009 r.

Postępy w realizacji projektu – podsumowanie trzech kwartałów 2009 roku.

 

Koniec trzeciego kwartału to czas na przedstawienie krótkiego podsumowania z przebiegu realizacji projektu.

Z początkiem roku rozpoczęło działalność biuro koordynatora projektu, które mieści się w siedzibie Agencji Rozwoju Regionalnego „MARR” S.A. w Mielcu.

Projekt obejmuje realizację następujących kluczowych działań:

·      Zaprojektowanie i budowę prototypu samochodu elektrycznego,

·      Wykonanie i instalację pilotażowej infrastruktury ładowania zasobników energii w samochodach elektrycznych,

·      Wykonanie badań i testów funkcjonowania tej infrastruktry wraz z eksploatacją przykładowego zestawu samochodów elektrycznych,

·      Budowę internetowej platformy wiedzy i wsparcia inwestycji w obszarze źródeł elektrycznej energii odnawialnej i napędu elektrycznego,

·      Zaprojektowanie i budowę prototypu mikroelektrowni,

·      Utworzenie modelowego warsztatu obsługi samochodów elektrycznych,

·      Zaprojektowanie i budowę prototypów lekkich pojazdów elektrycznych.

W okresie pierwszych trzech kwartałów 2009 roku biuro koordynatora projektu opracowało założenia techniczne  dla poszczególnych działań i przygotowało dla nich dokumentacje w postaci Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, a następnie ogłosiło i rozstrzygnęło postępowania przetargowe, czyli wyłoniło wykonawców dla poszczególnych zadań tematycznych projektu.

Szczegóły dotyczące tych zadań są zawarte w dostępnych do pobrania w zakładce „Przetargi” dokumentacjach dla poszczególnych zamówień publicznych.

W pierwszych trzech kwartałach ogłoszone zostały następujące zamówienia:

1.     ZP/MARR/06/2009 „Dostawa, instalacja i uruchomienie sprzętu serwerowego i sieciowego do obsługi internetowej Platformy Wiedzy i Wsparcia Inwestycji” z 29 czerwca 2009 roku. Postępowanie zostało unieważnione.

2.     ZP/MARR/02/2009 „Dostawa samochodów elektrycznych” z 30 czerwca 2009 roku. W wyniku postępowania wyłoniono wykonawcę, którym zostało konsorcjum firm:

a.     Akademia Morska w Gdyni, ul. Morska 83, 81-225 Gdyni

b.     Branżowy Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn Elektrycznych KOMEL, Al. Roździeńskiego 188, 40-203 Katowice

c.     Green Stream Polska Sp. z o.o. ul. Plac Piłsudskiego 3/141, 00-078 Warszawa

d.     MELEX A&D Tyszkiewicz Spółka Jawna, ul. Sąsiedzka 11, 03-168 Warszawa

W dniu 29 września 2009 roku została zawarta umowa na wykonanie tego zadania.

Wartość realizowanego zadania to 1366278,00 zł brutto.

3.     ZP/MARR/07/2009 „Zaprojektowanie, budowa i dostawa prototypu samochodu elektrycznego” z 30 czerwca 2009 roku. W wyniku postępowania wyłoniono wykonawcę, którym zostało konsorcjum firm:

a.     Car Technology Production Sp. z o.o., Al. Jana Pawła II 41L, 31-864 Kraków

b.     Car Technology GmbH, ul. Max-Plank 22, 50858 Kolonia

c.     Instytut Elektrotechniki w Warszawie, ul. Pożaryskiego 28, 04-703 Warszawa

d.     Assisto Kancelaria Doradztwa Gospodarczego Sp. z o.o., ul. Sienkiewicza 42, 39-300 Mielec

W dniu 23 września 2009 roku została zawarta umowa na wykonanie tego zadania.

Wartość realizowanego zadania to 8375300,00 zł brutto.

4.     ZP/MARR/03/2009 „Dostawa sprzętu do stacji monitorowania (GPS) oraz przygotowanie i wykonanie testów trakcyjno ruchowych samochodów elektrycznych wraz z niezbędną infrastrukturą” z 30 czerwca 2009 roku. W wyniku postępowania wyłoniono wykonawcę, którym zostało konsorcjum firm:

a.     ELTE GPS Sp. z o.o., ul. Medyczna 13, 30-688 Kraków

b.     Green Stream Polska Sp. z o.o. ul. Plac Piłsudskiego 3/141, 00-078 Warszawa

Obecnie trwa procedura rozstrzygania złożonego w postępowaniu protestu.

5.     ZP/MARR/04/2009 „Dostawa i montaż terminali ładowania samochodów elektrycznych” z 1 lipca 2009 roku. W wyniku postępowania wyłoniono wykonawcę, którym zostało konsorcjum firm:

a.     Instytut Elektrotechniki w Warszawie, ul. Pożaryskiego 28, 04-703 Warszawa

b.     Green Stream Polska Sp. z o.o., ul. Plac Piłsudskiego 3/141, 00-078 Warszawa

W dniu 23 września 2009 roku została zawarta umowa na wykonanie tego zadania.

Wartość realizowanego zadania to 4450560,00 zł brutto.

6.     ZP/MARR/05/2009 „Dostawa repozytoriów wiedzy i dokumentacji techniczno-ruchowej systemów: geotermalnych i pomp ciepła, biogazowni, elektrowni wodnych i wiatrowych wraz z oprogramowaniem” z 1 lipca 2009 roku. W wyniku postępowania wyłoniono wykonawcę, którym zostało konsorcjum firm:

a.     ECO-PRIME Sp. z o.o., Al. KEN 83/36, 02-777 Warszawa

b.     Instytut Elektrotechniki w Warszawie, ul. Pożaryskiego 28, 04-703 Warszawa

c.     eGmina, Infrastruktura, Energetyka Sp. z o.o., ul. Bolesława Krzywoustego 2/618, 44-100 Gliwice

W dniu 29 września 2009 roku została zawarta umowa na wykonanie tego zadania.

Wartość realizowanego zadania to 868440,00 zł brutto.

7.     ZP/MARR/08/2009 „Dostawa, instalacja i uruchomienie sprzętu serwerowego i sieciowego do obsługi internetowej Platformy Wiedzy i Wsparcia Inwestycji” z 20 sierpnia 2009 roku. W wyniku postępowania wyłoniono wykonawcę, którym zostało konsorcjum firm:

a.     Potronics Sp. z o.o., ul. Jaracza 85, 90-244 Łódź

b.     Comp – Win Sp. z o.o., Ul. Leszka 44, 61-062 Poznań

W dniu 5 października 2009 roku została zawarta umowa na wykonanie tego zadania.

Wartość realizowanego zadania to 357496,60 zł brutto.

8.     ZP/MARR/09/2009 „Zaprojektowanie, budowa i dostawa prototypu mikroelektrowni” z 30 września 2009 roku. Obecnie postępowanie jest w okresie oczekiwania na złożenie ofert.

 

Dla zadań, dla których zostały zawarte umowy rozpoczął się okres ich realizacji z dniem ich zawarcia. Obecnie trwają prace przy sporządzaniu dokumentacji do następnych postępowań, które będą ogłaszane w IV kwartale 2009 roku.30 września 2009 r.

W zakładce "Przetargi" zamieszczono przetarg na "Zaprojektowanie, budowę i dostawę prototypu mikroelektrowni" nr ZP/MARR/09/2009
21 września 2009 r.

W zakładce "Przetargi" zamieszczono do pobrania informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty dla następujących postępowań:
ZP/MARR/02/2009 na "Dostawę samochodów elektrycznych"
oraz
ZP/MARR/03/2009 na "Dostawę sprzętu do stacji monitorowania (GPS) oraz przygotowanie i wykonanie testów trakcyjno ruchowych samochodów elektrycznych wraz z niezbędną infrastrukturą".
oraz
ZP/MARR/04/2009 na " Dostawę i montaż terminali ładowania samochodów elektrycznych".1 września 2009 r.

W zakładce "Przetargi" zamieszczono do pobrania informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty dla następujących postępowań: ZP/MARR/07/2009 na "Zaprojektowanie, budowę i dostawę prototypu samochodu elektrycznego"

oraz

ZP/MARR/05/2009 na "Dostawę Repozytorium wiedzy i dokumentacji techniczno ruchowej systemów geotermalnych i pomp ciepła, biogazowi, elektrowni wodnych i wiatrowych wraz z oprogramowaniem".14 sierpnia 2009 r.

Informacja o złożonych ofertach na ogłoszone przetargi w ramach projektu POIG 5.1 "Budowa rynku pojazdów elektrycznych, infrastruktury ich ładowania - podstawą bezpieczeństwa energetycznego".

Zamawiający, Agencja Rozwoju Regionalnego "MARR" S.A. informuje, że następujące oferty wpłynęły w wymaganym terminie:

POSTĘPOWANIE NR ZP/MARR/04/2009 na "Dostawę i montaż terminali ładowania samochodów elektrycznych"
Ofertę złożył Instytut Elektrotechniki, ul. Pożaryskiego 28, 04-703 Warszawa

POSTĘPOWANIE NR ZP/MARR/05/2009 na "Dostawę Repozytorium wiedzy i dokumentacji techniczno ruchowej systemów geotermalnych i pomp ciepła, biogazowi, elektrowni wodnych i wiatrowych wraz z oprogramowaniem"
Złożono 2 oferty:
1. ECO-PRIME Sp. z o.o., Al. Komisji Edukacji Narodowej 83/36, 02-777 Warszawa
2. VM.PL Sp. z o.o., ul. G. Zapolskiej 1, 50-032 Wrocław

POSTĘPOWANIE NR ZP/MARR/07/2009 na "Zaprojektowanie, budowę i dostawę prototypu samochodu elektrycznego"
Ofertę złożyli wspólnie:
- Car Technology Production Sp. z o.o., Al. Jana Pawła II 41L, 31-864 Kraków
- Car Technology GmbH, ul. Max-Plank 22, 50858 Kolonia, Niemcy
- Assisto Kancelaria Doradztwa Gospodarczego Sp. z o.o., ul. Sienkiewicza 42, 39-300 Mielec
- Instytut Elektrotechniki, ul. Pożaryskiego 28, 04-703 Warszawa


POSTĘPOWANIE NR ZP/MARR/03/2009 na "Dostawę sprzętu do stacji monitorowania (GPS) oraz przygotowanie i wykonanie testów trakcyjno ruchowych samochodów elektrycznych wraz z niezbędną infrastrukturą"
Złożono 2 oferty:
1. Green Stream Polska Sp. z o.o., Al. Wilanowska 7A/32, 02-765 Warszawa
2. Konsorcjum firm:
- GMV Innovating Solutions Sp. z o.o., Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa
- Grupo Mecanica del Vuelo Sistemas S.A. (GMV Sistemas S.A.), ul. Isaac Newton 11, 28760 Tres Cantos, Hiszpania


POSTĘPOWANIE NR ZP/MARR/02/2009 na "Dostawę samochodów elektrycznych"
Ofertę złożyła Akademia Morska w Gdyni, ul. Morska 83, 81-225 Gdynia

Wyżej wymienione oferty zostały przekazane do oceny formalnej i merytorycznej.
Ocenę ofert rozpoczęto w dniu 13 sierpnia 2009 r.

01 lipca 2009 r.

W zakładce PRZETARGI znajduje się dokumentacja przetargowa do następujących postępowań:

POSTĘPOWANIE NR ZP/MARR/02/2009 -  "Dostawa samochodów elektrycznych".

POSTĘPOWANIE NR ZP/MARR/03/2009 - "Dostawa sprzętu do stacji monitorowania (GPS) oraz przygotowanie i wykonanie testów trakcyjno ruchowych samochodów elektrycznych wraz z niezbędną infrastrukturą".

POSTĘPOWANIE NR ZP/MARR/04/2009 - "Dostawa i montaż terminali ładowania samochodów elektrycznych".

POSTĘPOWANIE NR ZP/MARR/05/2009 - "Dostawa Repozytorium wiedzy i dokumentacji techniczno ruchowej systemów geotermalnych i pomp ciepła, biogazowi , elektrowni wodnych i wiatrowych wraz z oprogramowaniem".

POSTĘPOWANIE NR ZP/MARR/06/2009 - "Dostawa, instalacja i uruchomienie sprzętu serwerowego i sieciowego do obsługi internetowej Platformy Wiedzy i Wsparcia Inwestycji".

POSTĘPOWANIE NR ZP/MARR/07/2009 - "Zaprojektowanie, budowa i dostawa prototypu samochodu elektrycznego".


do góry