FAIL (the browser should render some flash content, not this).

Budowa rynku pojazdów elektrycznych i infrastruktury ich ładowania

– podstawa bezpieczeństwa energetycznego


 


AktualnościZgodnie z zapisami umowy z dnia 29.12.2008 r zawartej pomiędzy Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości w Warszawie a Agencją Rozwoju Regionalnego MARR S.A. realizujemy projekt w ramach Priorytetu V Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka – Dyfuzja innowacji, działanie 5.1 "Wspieranie rozwoju powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Celem działania jest wzmocnienie pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw poprzez wsparcie rozwoju powiązań pomiędzy przedsiębiorstwami oraz pomiędzy przedsiębiorstwami a instytucjami otoczenia biznesu, w tym jednostkami naukowymi.

Realizowany projekt o łącznej wartości 19 314 226 PLN skupiony jest wokół produkcji samochodu elektrycznego, pojazdów użytkowych oraz struktury ich ładowania i jest odpowiedzią na zagrożenia bezpieczeństwa energetycznego kraju i pojawiające się zawirowania na światowych rynkach ropy.


do góry