Numer ogłoszenia: 80778 - 2014; data zamieszczenia: 11.03.2014

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 79760 - 2014 data 10.03.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Agencja Rozwoju Regionalnego "MARR" S.A., ul. Chopina 18, 39-300 Mielec, woj. podkarpackie, tel. 17 773 82 56, fax. 17 788 32 62.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić: